TAN­GO – Openair-Konzert

9. Juni 2018
Handschuhsheim
Grahampark

Wer­ke von As­tor Pia­zolla, Ge­rar­do Ma­tos Ro­dri­guez, Car­los Gar­del und Tho­mas Kalb 

Jun­ge Kam­mer­phil­har­mo­nie Rhein-Neckar
Lei­tung: Tho­mas Kalb